Ansprechpartner


Deutschland - Düsseldorf
Frau Yan Zhu
Telefon: +49 1741702436
Email: yan.zhu@kong-gmbh.de

Nord China - Beijing
Herr Haimin Zhang
Telefon: +86 13911114597
Email: haimin.zhang@kong-gmbh.de

Süd China- Guangdong
Frau Xiangyang Liu
Telefon: +86 13929986841
Email: xiangyang.liu@kong-gmbh.de